Projekt 2014

Podmienky súťaže

Zadaním pre školy v rámci projektu Bezpečné školy 2014 bolo stvárniť pojem „(ne)bezpečný internet". Žiaci si mohli zvoliť akúkoľvek formu – napríklad kresbu, maľbu, plastiku, báseň, hudobnú skladbu, videoklip a pod. V pilotnom projekte boli oslovené základné školy v mestách Bratislava, Poprad, Prešov, Brezno, Dunajská Streda, Šamorín, Veľký Meder. Zapojiť sa mohli všetky ročníky základných škôl v uvedených mestách a to buď samostatne ako jednotlivci alebo ako triedy, krúžky či skupiny.

Počet všetkých prihlásených škôl: 27

 • Bratislava: 14 škôl
 • Poprad: 7 škôl
 • Prešov: 5 škôl
 • Veľký Meder: 1 škola

Školy boli následne rozdelené do troch súťažných skupín:

 1. skupina – výtvarná tvorba (obrázky, maľby, kresby a pod.)
 2. skupina – písomná tvorba (básne, poviedky, rozprávky a iné)
 3. skupina – multimediálna tvorba (videá, prezentácie, weby a hry)

Zber projektov prebiehal do 30. apríla 2014.

Školy zapojením sa do súťaže hrali o:

 1. Bezpečnostný kamerový systém pre školu
 2. Internetové pripojenie pre školu a hardvérové zabezpečenie siete
 3. Zážitkový výlet pre víťaznú skupinu žiakov spojený s prehliadkou mesta a prezentáciou IT firmy
 4. Počítač/tablet

Ako prebiehalo hlasovanie

Hlasovať za súťažné projekty mohla široká verejnosť od 5.5.2014 od 12:00 hod. až do 25. 5. 2014 do polnoci a následne, od 26. do 31.5.2014, prebehlo hlasovanie partnerov.  

Organizátor súťaže si vyhradzuje právo zmeniť dobu trvania súťaže a má právo na akékoľvek ďalšie zmeny týkajúce sa súťaže.

Vyhodnotenie súťaže Stvárni pojem „(ne)bezpečný internet"

Na základe hlasovania, ktoré prebiehalo do 31.5.2014 srdečne blahoželáme víťazným školám a ich žiakom!

Víťaz v skupine Výtvarná tvorba (obrázky, maľby, kresby a pod.) – projekt „Naša bezpečná sieť“ – kolektív žiakov III.B, Základná škola s materskou školou, Tajovského ulica 2764/17 Poprad

Víťaz v skupine Písomná tvorba (básne, poviedky, rozprávky a iné) – báseň „Ako žijeme s internetom“ – kolektív žiakov VI.A a VII.B, Základná škola, Podzáhradná 51, Bratislava - Podunajské Biskupice

Víťaz v skupine Multimediálna tvorba (videá, prezentácie, weby, hry a iné) – projekt „Vírusy a antivírusy“ – autor Florián Vígh, 9. ročník, Základná škola Jána Amosa Komenského, Námestie B. Bartóka 497/20, Veľký Meder

Gratulujeme!

 

Výsledky Bezpečné školy 2014

Odovzdávanie cien projektu Bezpečné školy 2014:

Harmonogram súťaže