Multimediálna tvorba

Nový kamerový systém získala vďaka projektu Bezpečné školy ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi. Výherný projekt v kategórií Multimediálna tvorba vypracoval v mene školy žiak deviateho ročníka Florián Vígh. Pre  „svoju“ školu vyhral nielen moderný kamerový systém, ale aj internetové pripojenie na tri roky zadarmo, hardvérové zabezpečenie siete, antivírové licencie pre celú triedu, počítače či tablety.

 „Veľmi sa tešíme, že v tomto projekte vyhrala naša škola. Nakoľko ide o celoslovenský projekt, konkurencia bola skutočne veľká. O to viac nás teší, že sme vyhrali práve my,“ hovorí Mária Estergájošová, riaditeľka ZŠ J. A. Komenského vo Veľkom Mederi. „Kamerový systém nám bude určite slúžiť k dobrej a prospešnej veci. Podobne ako aj na iných školách, aj my sa stretávame na chodbách školy so šikanou. Nie je to síce častý jav, ale predsa existuje a nemôžeme pred ním zatvárať oči. Učiteľský dozor nemôže byť vždy a všade. Verím, že kamerový systém bude takým „okom“ učiteľa, pred ktorým budú mať žiaci rešpekt,“ dopĺňa Mária Estergájošová. 

 

Uverejnili o nás: